Phalanx 111 – Brazilian Jiu-Jitsu

Phalanx 111 - Brazilian Jiu-Jitsu

Morada: Ginásio PepeGym - Avenida Vasco da Gama, 2247, 4430-249 Oliveira do Douro - Vila Nova de Gaia (Junto aos Arcos do Sardão)